Aplicația TDec

Despre aplicația TDec

Aplicația TDec este folosită de contabili, economiști și specialiști în domeniul financiar din toată România, special pentru a gestiona declarațiile electronice, RO e-Factura, RO e-Transport și comunicarea cu ANAF.

Vezi instrucțiuni video pentru instalarea aplicației TDec.

¨

Toate fișierele într-un singur loc

TDec se ocupă de întreg procesul de transmitere a declarațiilor la ANAF prin e-guvernare: generează și semnează declarațiile pornind de la .PDF semnat / nesemnat sau XML, le transmite și obține recipisele. Întreg procesul este automat, fără niciun click. Transmite cereri în SPV și descarcă mesaje din SPV.

G

RO e-Factura

Puteți transmite și primi facturi electronice în format XML (UBL sau CII) prin sistemul național RO e-Factura. Toate facturile pot fi vizualizate sau exportate în format PDF. Facturile pot fi compuse în aplicație sau preluate automat dintr-un folder sau cu drag&drop. Transmiterea și primirea în masă a facturilor electronice este gestionată de TDec; poate fi integrat în programul de contabilitate printr-un API.

v

RO e-Transport

Notificările XML pentru transporturile produselor cu risc fiscal pe teritoriul țării sau transporturile intracomunitare pot fi transmise automat în sistemul național RO e-Transport. TDec obține codul UIT, iar notificările pot fi vizualizate sau exportate în format PDF cu codul UIT în format cod QR. Transporturile pot fi compuse în aplicație sau preluate automat dintr-un folder sau cu drag&drop.

Â

Fără costuri suplimentare

Plătiți o singură dată pentru un certificat digital pentru semnătură electronică cu care poate fi depus un număr nelimitat de declarații la un număr nelimitat de firme și de pe un număr nelimitat de computere din rețea. Actualizările aplicației TDec sunt de asemenea nelimitate.

œ

Niciunul, unul sau mai multe certificate

Accesul la e-Factura și e-Transport este posibil fără token după inițializare, chiar de pe mai multe PC-uri independente, în paralel. Dacă dețineți mai multe certificate digitale, TDec le poate folosi simultan pe același PC, semnează și transmite declarațiile cu certificatul desemnat fiecărei firme.

d

Siguranță fără compromisuri

Toate declarațiile sunt transmise numai la ANAF, prin conexiune securizată și păstrate în baza de date MongoDB numai pe computerul dvs., indiferent de vechimea lor. Transferul de fișiere în/din TDec se face prin Drag&Drop. Partenerii din D390 / D394, sunt verificați automat direct pe VIES / ANAF.

‘

Plăți la ANAF

TDec generează documentele de plată cu cod de bare OPFV: OP - Ordin de plată, FV - Foaie de vărsământ, OPME - Ordin de plată multiplu electronic, LS - listă plăți PDF / Excel / CSV. Sumele sunt preluate direct din declarații, somații, obligații de plată, decizii.

U

Stare server ANAF

Află direct din aplicația TDec și în timp real dacă merge serverul ANAF și timpul mediu de răspuns sau dacă a picat. Veți ști dacă problema de conexiune este doar la dvs sau la toată lumea.



Raportare complexă

Generează rapoarte PDF / Excel cu vectorul la termen a obligațiilor / declarațiilor / caselor de marcat, transmise / netransmise / noi identificate, serii AMEF și sumele declarate, starea declarațiilor, starea firmelor, neconcordanțe D394, datorii și plăți la ANAF, extrase de cont Trezorerie.

^

Managementul relației cu clienții

Păstrați clienții informați prin trimiterea de notificări prin email sau SMS sau prin transmiterea automată a documentelor primite de la ANAF. Înregistrează solicitările clienților și trimite-le răspuns, ține evidența task-urilor recurente, facturează automat abonamentele și serviciile extra.

Ë

Case de marcat AMEF

TDec generează automat declarații A4200 pornind de la exporturile din casele de marcat AMEF în orice format (.p7b .p7m .p7s .zip, .rar, .7z) și F4109 pentru casele de marcat fără activitate. După procesare, poate fi realizat export-import în Ciel, CSV, Excel, Saga, Winmentor, Winmentor Enterprise (WME) cu valorile din A4200.

Screenshots

Declarații Facturi SPV Firme Accesorii Generează OPFV Export AMEF