Aplicația TDec

Despre aplicația TDec

Aplicația TDec este folosită de contabili, economiști și specialiști în domeniul financiar din toată România, special pentru a gestiona declarațiile electronice, RO e-Factura și comunicarea cu ANAF.

¨

Toate fișierele într-un singur loc

TDec se ocupă de întreg procesul de transmitere a declarațiilor la ANAF prin e-guvernare: generează și semnează declarațiile pornind de la .PDF semnat / nesemnat sau XML, le transmite și obține recipisele. Întreg procesul este automat, fără niciun click. Transmite cereri, RO e-Factura, descarcă facturi electronice și mesaje din SPV.

G

RO e-Factura

Puteți transmite și primi facturi electronice în format XML (UBL / CII) prin sistemul național RO e-Factura. Preluarea automată de pe email, din folder sau cu drag&drop, transmiterea și primirea în masă a facturilor electronice este gestionată de TDec. Toate facturile pot fi vizualizate sau exportate în format PDF. TDec poate fi integrat în programul de contabilitate printr-un API.

Ë

Case de marcat AMEF

TDec generează automat declarații A4200 pornind de la exporturile din casele de marcat AMEF în orice format (.p7b .p7m .p7s .zip, .rar, .7z) și F4109 pentru casele de marcat fără activitate. După procesare, poate fi realizat export-import în Ciel, CSV, Excel, Saga, Winmentor, Winmentor Enterprise (WME) cu valorile din A4200.

Â

Fără costuri suplimentare

Plătiți o singură dată, iar cu un singur certificat digital pentru semnătură electronică poate fi depus un număr nelimitat de declarații, pentru un număr nelimitat de firme și de pe un număr nelimitat de computere din rețea. Actualizările aplicației TDec sunt de asemenea nelimitate.

œ

Toate certificatele pe un singur PC

TDec suportă lucrul cu mai multe certificate digitale pentru semnătura electronică pe un singur PC (mai multe token-uri introduse într-un singur PC), chiar dacă titularul certificatelor este aceeași persoană.

d

Siguranță fără compromisuri

Toate declarațiile sunt transmise numai la ANAF, prin conexiune securizată și păstrate în baza de date MongoDB numai pe computerul dvs., indiferent de vechimea lor. Transferul de fișiere în/din TDec se face prin Drag&Drop. Partenerii din D390 / D394, sunt verificați automat direct pe VIES / ANAF.

‘

Plăți la ANAF

TDec generează documentele de plată cu cod de bare OPFV: OP - Ordin de plată, FV - Foaie de vărsământ, OPME - Ordin de plată multiplu electronic, LS - listă plăți PDF / Excel. Sumele sunt preluate direct din declarații, somații, obligații de plată, decizii.

U

Stare server ANAF

Află direct din aplicația TDec și în timp real dacă merge serverul ANAF și timpul mediu de răspuns sau dacă a picat. Veți ști dacă problema de conexiune este doar la dvs sau la toată lumea.



Raportare complexă

Generează rapoarte PDF / Excel cu vectorul la termen a obligațiilor / declarațiilor / caselor de marcat, transmise / netransmise / noi identificate, serii AMEF și sumele declarate, starea declarațiilor, starea firmelor, neconcordanțe D394, datorii și plăți la ANAF, extrase de cont Trezorerie.

š

Comunicare cu clienții

Păstrează legătura cu clienții prin trimiterea de notificări în masă, prin EMAIL sau SMS. Permite transmiterea declarațiilor și/sau recipiselor, documente tip OPFV, plăți, documente din SPV, rapoarte, documente diverse prin EMAIL.

Screenshots

Declarații Facturi SPV Firme Accesorii Generează OPFV Export AMEF