Politica de confidențialitate VOLT SRL

Actualizat la 20.08.2020 19:16

Începând cu data de 25.05.2018 este în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, pe scurt GDPR. Scopul acestei Politici de confidențialitate de a vă informa (în conformitate cu CAPITOLUL III Art. 13 alin. (1) din Regulament) ce date colectăm, de ce le colectăm, ce facem cu ele și care sunt drepturile dvs. Aceste informații sunt importante și sperăm că le veți citi cu atenție.

Cine prelucrează datele personale?

Operatorul este VOLT SRL, cu sediul în Str. Iederii, Nr. 28, cod poștal 510041, Alba Iulia, România, telefon 0726.337.294, email voltwebdesign@gmail.com, website: www.G7.ro, persoană juridică înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J01/86/1999 și CIF. 11504275.

Ce date personale prelucrăm?

Care sunt scopurile prelucrării datelor personale?

Informațiile prin care este identificat cumpărătorul sunt necesare pentru emiterea facturii aferentă produselor și serviciilor achiziționate. Furnizarea acestora reprezintă o obligație legală și este reglementată de Art. 319 alin (20) lit. f) din Legea 227/2015 (Codul Fiscal). Astfel, furnizarea acestor date reprezintă o obligație legală, prin urmare, sunteți obligat să furnizați aceste date. Nerespectarea acestei obligații duce la imposibilitatea întocmiri documentelor financiare.

Procesarea comenzilor plasate prin intermediul website-ului, în vederea oferirii licenței (dreptului) de utilizare a unui produs (aplicația TDec) se face în baza certificatului digital. Informațiile incluse în acesta și asociate cu acesta sunt folosite pentru garantarea dreptului de utilizare doar persoanelor îndreptățite. Neexprimarea acordului duce la imposibilitatea procesării comenzii, emiterii licenței și folosirii produsului.

Care sunt destinatarii datelor personale?

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt operatorul (servicii IT, arhivare, curierat, audit, suport), iar pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime este posibil să transmitem datele personale către autorități publice sau organe judiciare.

Care este perioada pentru care vor fi stocate aceste date?

Care sunt drepturile dvs și cum pot fi exercitate?

Vă puteți exercita aceste drepturi prin transmiterea unei solicitări prin email la voltwebdesign@gmail.com

Securitatea datelor

Depunem eforturi pentru a proteja utilizatorii noștri împotriva accesului neautorizat sau a modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate a datelor pe care le deținem. În special:

Modificări

Politica noastră de confidențialitate se poate modifica periodic. Orice modificări aduse Politicii de confidențialitate vor fi postate pe această pagină.

Publicat inițial: 19.05.2018