Noutăți

Modificările sunt corecții de erori, îmbunătățiri de funcționare și facilități noi.

Versiunea 6 a aplicației TDec este o actualizare majoră ce folosește MongoDB - cea mai populară bază de date orientată pe documente, capabilă să susțină lucrul în rețea și un volum mare de date. Toate fișierele sunt stocate în siguranță în baza de date, pentru a elimina posibilitatea de modificare / redenumire / ștergere necontrolată prin Windows.

Jurnal de modificări

12.04.2024A fost implementată o procedură de recuperare acces la MongoDB
06.04.2024Modificat tabelul de la Transmite sumar facturi, încât totalurile se afișează doar în ultimul mesaj
04.04.2024Trimite email cu decizii accesorii din SPV cu listă plăți (Modifică firma > Fișiere)
03.04.2024Înlocuire forțată access_token OPAQUE cu JWT dacă este prezent token-ul fizic; opțiune Trimite email/SMS la click pe rândul Firmei
02.04.2024Implementare metodă alternativă de validare Credit Note
29.03.2024Validarea fișierelor XML e-Factura se face acum folosind API (OAuth)
28.03.2024Adăugată coloana Facturi > ID Descărcare
26.03.2024A fost implementată selecția conform căutare firme în fereastra Raport; Raport/Cerere compensare include categoria 42 amenzi; B230 nu mai este redenumită în D230
26.03.2024A fost implementat un raport cu indexul de încărcare a tuturor bilanțurilor anuale din ultimii 10 ani în SPV > Instrumente > Rapoarte > Bilanțuri anuale
24.03.2024A fost implementată preluarea automată a firmelor din SPV și asocierea lor cu certificatele disponibile; verificarea partenerilor din D394 și D390 este disponibilă ca o opțiune distinctă în setări; au fost actualizate tipurile de solicitări în SPV
22.03.2024A fost modificat formatul PDF facturi: observațiile multiple sunt afișate la finalul facturii; au fost introduși noi termeni de căutare pentru intervale dată; tratare situații în care denumirea fișierului atașat la email primit este prea lungă
21.03.2024Implementat afișare obligație 810 în raport vector conform D112; au fost eliminate categoriile de TVA inexistente în CF (Z, L, M); rotunjire la valoare TVA se face la final; a fost corectată afișarea sumelor negative de TVA în lista plăți
20.03.2024Implementat posibilitate de căutare negativă: exclude documentele care conțin termenii căutați (exemple în Ghid)
19.03.2024A fost corectat raportul vector tip „raportare la” generat pentru o lună diferită de sfârșitul unui trimestru, în cazul unei obligații ce aparține de D112, cu perioada trimestru și cu sfârșit valabilitate diferită de sfârșitul unui trimestru
18.03.2024Raportul „Actualizare date firme” conține acum și valorile deja actualizate sau cele care nu pot fi actualizate (indisponibile)
15.03.2024A fost implementată posibilitatea de preluare a fișierelor dintr-o locație FTP (în format URI) în Accesorii > Setări aplicație > Fișiere > Preia din.
13.03.2024Posibilitate de selecție alte categorii de TVA pentru firmele scutite de TVA în Compunere e-Factura; posibilitate de ștergere toate facturile / transporturile având răspuns cu erori și mai vechi de 60 zile; Adăugat text cu perioadă la raportul „Facturi sumar”; Modificare limită interogare registru TVA; Corecție fus orar diferit de RO la descărcare listă e-Factura
11.03.2024A fost modificat intervalul de actualizare listă facturi la fiecare 30 min; au fost modificate mesajele progresului transmiterii e-Factura și e-Transport
09.03.2024A fost implementată o metodă alternativă pentru validarea facturilor (Request Rejected); Corecție raport vector trimestru incomplet
08.03.2024Listă plăți PDF / XLSX include și obligațiile aferente fiecărei declarații; corecție sortare API
07.03.2024Corecție calcul vector pentru OPFV, corecție verificare CIF pentru Compune e-Transport
05.03.2024Afișare mesaj de avertizare dacă certificatele disponibile nu sunt asociate cu nicio firmă pentru e-Factura, e-Transport sau SPV
01.03.2024Corecție afișare listă firme în fereastra SPV > Rapoarte
29.02.2024Implementat: Firme > Instrumente > Transmitere sumar facturi; posibilitate generare raport facturi / transporturi și după data înregistrării la ANAF; corecție actualizare Dukintegrator
28.02.2024A fost remediată o eroare la verificarea conexiunii OAuth (S-au făcut mai mult de 1500 interogări)
27.02.2024A fost eliminat validatorul offline pentru e-Factura (rămâne numai cel online); a fost eliminat accesul la e-Factura și e-Transport cu certificat digital (rămâne numai prin OAuth)
26.02.2024Opțiune pentru cumulare documente de plată OPFV într-un singur fișier PDF în fereastra Modifică firma și în Document de plată
24.02.2024Corecție preluare listă mesaje SPV pentru firme sau token-uri noi adăugate
23.02.2024Fiecare document de plată (OPFV) este acum într-un fișier PDF distinct; Adresa de conectare prin rețea la MongoDB conține IP static, dacă există
21.02.2024Nr. maxim de elemente afișate în liste este acum specific fiecărui PC; Păstrează atributul RO al Cumpărătorului înregistrat în scopuri de TVA chiar dacă Furnizorul nu este înregistrat în scopuri de TVA