Noutăți

Modificările sunt corecții de erori, îmbunătățiri de funcționare și facilități noi.

Versiunea 6 a aplicației TDec este o actualizare majoră ce folosește MongoDB - cea mai populară bază de date orientată pe documente, capabilă să susțină lucrul în rețea și un volum mare de date. Toate fișierele sunt stocate în siguranță în baza de date, pentru a elimina posibilitatea de modificare / redenumire / ștergere necontrolată prin Windows.

Jurnal de modificări

25.11.2022Implementat posibilitate de atașare declarații, recipise, doc SPV în fereastra Transmite plăți; corecție variabilă {DESCRIERE} la trimitere SMS; corecție variabilă {SCADENTA} la somații și decizii
24.11.2022Introdus buton „Copiază text” în fereastra OPFV; setat limită nr. de atașamente la email-uri trimise automat; închide automat fereastra precedentă la compune mesaj
22.11.2022Transmiterea de cereri prin formularul de contact prin SPV se poate face alegând o singură firmă; implementată prevenție afișare și ștergere firmă implicită; afișare stare server ANAF cu galben dacă răspunsul mediu este mai mare de 5 minute
18.11.2022A fost implementată generarea declarațiilor D112 pe 0 conform vector în Firme > Instrumente.
17.11.2022A fost implementată posibilitatea de a trimite mesaje programate la o anumită dată și oră; „Despre TDec” devine „Actualizări”, unde este efectuată o verificare a versiunii TDec și a aplicațiilor terțe.
15.11.2022A fost implementată posibilitatea de retrimitere mesaje automate cu plăți în Firme > Instrumente > Transmite plăți vector > Retrimite EPL / STP; corecție trimitere mesaje EPL
12.11.2022A fost corectată identificarea informațiilor din XML e-Transport. A fost implementată posibilitatea de adăugare variabile la click dreapta pe câmpul Subiect la compunerea mesajelor
11.11.2022A fost suplimentată lista motivelor pentru care nu s-a trimis email în coloana Tr.Email
10.11.2022A fost implementată recunoașterea facturilor pentru cumpărători externi; Sunt afișate motivele pentru care nu s-a trimis email automat în coloana Tr.Email; Sunt disponibile coloanele F.Tipar și F.Email în Firme (tipărește / trimite email automat cu fișiere)
09.11.2022Corecție recunoaștere certificate; corecție înlocuire variabile; corecție detecție indisponibilitate servere ANAF; verificare model deja existent în Signer;
07.11.2022Lansare versiune 6.4 - A fost reorganizată interfața Setări aplicație > Mesaje, ce permite definirea de mai multe modele (șabloane) pentru trimiterea de email-uri și SMS-uri; A fost modificat aspectul formularului de compunere mesaje, ce permite editarea de text formatat (HTML) și adăugarea de variabile în subiect și mesaj. A fost îmbunătățit algoritmul de recunoaștere certificate cu același titular și adresă de email secundară diferită.
01.11.2022Signer păstrează varianta PDF a modelului încărcat pentru a permite modificări ulterioare.
28.10.2022Au fost integrate sumele AIC din D390 în Firme > Rapoarte > Sume > CA/AIC.
26.10.2022Au fost mutate opțiunile de tipărire și trimitere pe e-mail fișiere la fiecare firmă în parte (Modifică firma); au fost introduse opțiuni pentru tipărire Facturi și Transporturi
22.10.2022Implementat recunoaștere documente tip UBL Credit Note pentru e-Factura
18.10.2022Corecție mesaj token inexistent la încercarea de semnare / transmitere a declarațiilor cu un certificat încărcat în mod OAuth
14.10.2022Adăugat variabile {SPL} {BUY} pentru export facturi; variabilele {PAR} {TRA} {REF} pentru export transporturi.
13.10.2022Implementat recunoaștere certificate emise de Namirial; Modificat API
12.10.2022A fost corectată o eroare de procesare a transporturilor primite
11.10.2022A fost modificat fluxul de lucru cu RO e-Transport în urma modificărilor de la ANAF (nu se mai folosesc fișiere ZIP)